Menu Close

Renginių planas

PATVIRTINTA

Centro direktoriaus

2020m. rugpjūčio 18d.

Įsakymu Nr. V-27

VILNIAUS MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS CENTRAS

2020–2021 mokslo metų veiklos planas

Data

Veiklos pobūdis

Tema

Tikslas

Tikslo įgyvendinimo

vertinimo kriterijai

Organizatorius / vykdytojai

ATVIRA VEIKLA BENDRUOMENEI

2020

10

Plaukimo varžybos

(tarpinis, pažengusių lygiai)

„Rudens startas“ Patikrinti tarpinio ir pažengusių lygio vaikų pasiekimus, motyvuoti  darbui, siekiant geresnių rezultatų, pasidžiaugti pasiekimais.

 

Vaikai įvertins savo jėgas, sužinos savo rezultatus, palygins savo ir kitų pasiekimus, įgis motyvacijos tolesnėms treniruotėms. Organizatorius:

Nijolė Strazdienė

Vykdytojai:

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Jūratė Bukšnaitienė

Aurelija Jacevičienė

Vida Paškevičienė

Valentina Keraminienė

2020

12

Tradicinis kalėdinis renginys „Pasitinkant šventas Kalėdas“ Propaguoti sveiką gyvenseną, aktyvią fizinę veiklą ir suteikti teigiamų emocijų visiems šventės dalyviams. Įtraukti tėvus kaip aktyvius dalyvius į šventės programą. Bendruomenė įsitrauks į aktyvią sveikatingumo veiklą, bendraus tarpusavyje, patirs teigiamų emocijų.

 

Organizatorius:

Alina Čiemerys

Reda Sakalienė

Vykdytojai:

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Vida Paškevičienė

Nijolė Strazdienė

Audronė Breimelienė

Valentina Keraminienė

Almida Česnakavičienė

 

2021

02

18

Sveikatingumo renginys salėje ir baseine , skirtas Vasario 16-ajai  „Kartu mes stipresni“ Ugdyti patriotiškumą. Suteikti vaikams judėjimo džiaugsmo, gerų emocijų, skatinti bendravimą, bendradarbiavimą, mokėjimą dirbti komandoje. Vaikai pajus komandinę dvasią, bendrą tikslo siekimą, aktyviai leis laisvalaikį, patirs teigiamų emocijų, mokysis laimėti ir garbingai pralaimėti. Organizatorius:

Almida Česnakavičienė

Vykdytojai:

Alina Čiemerys

Audronė Breimelienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Vida Paškevičienė

Valentina  Keraminienė

2021

04

Plaukimo varžybos

 

„Aš jau moku plaukti“

 

Patikrinti pradinių klasių vaikų pasiekimus, mokantis plaukti, motyvuoti vaikus dirbti, siekti geresnių rezultatų, pasidžiaugti pasiekimais.

 

Sužinosime ir pasidžiaugsime pradinių klasių vaikų pasiekimais, mokantis plaukti, vaikai įgis daugiau motyvacijos dirbti, siekti geresnių rezultatų.

 

Organizatorius:

Nijolė Strazdienė

Vykdytojai:

Audronė Breimelienė

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Sofija Pavinskaitė

Vida Paškevičienė

Valentina Keraminienė

 

2021

04

Plaukimo varžybos

 

„Mano pasiekimai“ Patikrinti vyresnių klasių moksleivių pasiekimus, patiems moksleiviams įsivertinti savo rezultatus, palyginti juos su metų pradžios rezultatais. Sužinosime vyresnių klasių vaikų pasiekimus. Moksleiviai įgis daugiau motyvacijos dirbti, siekti geresnių rezultatų. Nijolė Strazdienė

Vykdytojai:

Audronė Breimelienė

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Sofija Pavinskaitė

Vida Paškevičienė

Valentina Keraminienė

 

2021

06

Šeimų plaukimo šventė

 

„Plaukiame visi” Skatinti bendruomenės aktyvią fizinę veiklą, propaguoti sveiką gyvenseną, šeimų bendravimą.

 

 

 

 

 

 

Tėvai kartu su vaikais dalyvaus plaukimo varžybose, patirs gerų emocijų, bendraus tarpusavyje ir su kitomis šeimomis. Tėveliams bus paskata rinktis aktyvesnį gyvenimo būdą, reguliariai sportuoti. Organizatorius:

Almida Česnakavičienė

 

Vykdytojai:

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Vida Paškevičienė

Aurelija Jacevičienė

Valentina Keraminienė

VIEŠINIMAS

2020-2021

Renginių fotografavimas, nuotraukų koregavimas ir talpinimas į internetinę centro svetainę bei stendą „Mūsų šventės“ Fotografuoti ir nuotraukomis iš renginių  mūsų internetiniame puslapyje bei stende viešinti centro vykdomą veiklą, skatinti aktyvų laisvalaikį. Visuomenė  susipažins su centro veikla Almida Česnakavičienė

Aurelija Jacevičienė

2020 09

Video stendas

“VMSC  – užsiėmimai  salėje”

Pristatyti bendruomenei sveikatos atstatymo grupių veiklą Tėveliai ir vaikai sužinos apie užsiėmimus salėje, susipažins su sveikatos atstatymo programa. Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

2020 10

Video stendas „Plokščiapėdystės profilaktikos pratimai “ Video filmuku supažindinti tėvelius ir ugdytinius su plokščiapėdystės profilaktikos pratimais, kuriuos galima atlikti savarankiškai namuose Tėvai ir vaikai sužinos plokščiapėdystės profilaktikos pratimus, kuriuos galima atlikti savarankiškai namuose Almida Česnakavičienė

2020

10

Video stendas “Pratimai su gimnastikos kamuoliu, mokantis plaukti “ Vizualiai supažindinti tėvus ir ugdytinius su pratimais, padedančiais mokytis plaukti Ugdytiniai sužinos pratimus su kamuoliu, padedančius mokytis plaukti Aurelija Jacevičienė

2020

10

Stendas salėje

 

   „ Penki lankstumo testai visam kūnui“ Supažindinti ugdytinius su  lankstumo testais visam kūnui . Ugdytiniai susipažins su  lankstumo testais. Audronė Breimelienė

2020 11

Video stendas “Pasitikrink, ar gali” Supažindinti ugdytinius ir jų tėvelius su paprastais pratimais-testais, kuriuos turėtų sugebėti atlikti sveikas vaikas Vaikai ir tėveliai sužinos keletą pratimų-testų, padedančių įvertinti vaiko fizinę būklę Audronė Breimelienė

2020 11

Video stendas “Plaukimo nugara technikos ypatumai” Vizualiai supažindinti tėvus ir ugdytinius su plaukimo nugara technika Ugdytiniai sužinos plaukimo nugara technikos ypatumus Valentina Keraminienė

2020 12

Stendas salėje “Pusiausvyros pratimai” Supažindinti ugdytinius su pusiausvyros pratimais Vaikai sužinos naujų pratimų Alina Čemierys

2021 01

Video stendas “Pratimai pilvo raumenims stiprinti” Vizualiai supažindinti tėvus ir ugdytinius su pratimais pivo raumenims stiprinti Tėvai ir vaikai sužinos pratimų, stiprinančių pilvo raumenis Alina Čemierys

2021 02

Video stendas “Plaukimo krauliu technikos ypatumai” Vizualiai supažindinti  ugdytinius su plaukimo krauliu technika Ugdytiniai sužinos plaukimo krauliu technikos ypatumus Valentina Keraminienė

2021 03

Video stendas “Kaip taisyklingai atlikti plaukimo būdo krūtine judesius” Supažindinti ugdytinius su plaukimo krūtine technika Ugdytiniai sužinos apie plaukimo krūtine judesius ir techniką Vida Paškevičienė

2021 05

Video stendas “Kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių“

 

 

Supažindinti ugdytinius ir jų tėvus apie saugų elgesį prie vandens telkinių Ugdytiniai ir jų tėvai susipažins su saugiu elgesiu prie vandens telkinių Nijolė Strazdienė

 

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS

2020–2021

Atviros pamokos tėvams „Atviros durys“ Supažindinti tėvus su veikla, vaikų pastangomis, pasiekimais, aptarti su tėvais aktualius klausimus. Tėvai ne tik susipažins su veikla užsiėmimo metu, bet domėdamiesi motyvuos vaiką toliau treniruotis, siekti aukštesnių tikslų. Reda Sakalienė

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Vida Paškevičienė

Valentina Keraminienė

2020–2021

Naujienų sklaida Pasidalinimas naujausia medžiaga iš lankytų seminarų ir savišvietos šaltinių

Centro metodinėje grupėje

Pasidalinti seminarų medžiaga su kolegėmis, kartu išgirsti jų nuomonę, pastabas. Kolegės sužinos naujienas iš lankytų seminarų. Reda Sakalienė

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Vida Paškevičienė

Valentina Keraminienė

2020–2021

Tęstinis Centro projektas “Sportuokime su šeima” Propaguoti sveiką gyvenimo būdą, įtraukti tėvelius į švenčių ir renginių programą, skatinti moksleivių ir jų tėvų aktyvumą, norą bendradarbiauti. Dalyvaudami renginiuose,motyvuos savo vaiką aktyviai veiklai. Reda Sakalienė

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Vida Paškevičienė

Valentina Keraminienė

2020 11

Metodinė veikla Atvira pamoka “Žaidybinis metodas koreguojančioje gimnastikoje”(A.Česnakavičienė)

Metodinis pranešimas “Fiziniai pratimai, mokant taisyklingų plaukimo judesių”(A.Jacevičienė)

Supažindinti mokytojus su pamokos paįvairinimu bei įvairių pamokos uždavinių sprendimu, pasitelkiant žaidimus, bei pratimais, padedančiais formuoti taisyklingus plaukimo įgūdžius.

 

 

Mokytojai dalinsis gerąja patirtimi, aptars atvirą pamoką, diskutuos. Reda Sakalienė

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Vida Paškevičienė

Valentina Keraminienė

2020 11

Seminaras pradinių klasių mokytojams Taisyklingos laikysenos ugdymas ir plokščiapėdystės profilaktika kūno kultūros pamokoje” Suteikti pradinių klasių mokytojams teorinių ir praktinių žinių apie taisyklingos laikysenos ugdymą ir plokščiapėdystės profilaktiką Mokytojai gaus teorinių ir praktinių žinių apie plokščiapėdystės profilaktiką , taisyklingą laikyseną bei jos formavimą. Žinias galės taikyti mokykloje kūno kultūros pamokose. Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Alina Čemierys

2020 12

Olimpinio ugdymo renginys “Sportuoja daugiataučio Vilniaus vaikai” Suburti įvairių tautų, įvairių mokyklų vaikus bendrauti, žaisti, varžytis Dalyvauja  Vasilijaus Kačialovo,  VMSC komandos Organizatorius:

Jūratė Bukšnaitienė

Reda Sakalienė

Vykdytojai:

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Jūratė Bukšnaitienė

Aurelija Jacevičienė

Vida Paškevičienė

Valentina Keraminienė

Nijolė Strazdienė

 

2021 02

Metodinė veikla Atvira pamoka

“Plaukimo būdo krūtine, posūkių ir starto mokymas“ (V.Paškevičienė)

Metodiniai pranešimas “Vaiko sveikatos ugdymas pedagoginėmis priemonėmis” (A.Čemierys), “Olimpinis ugdymas neformaliajame švietime” (J.Brukšnaitienė)

Supažindinti moksleivius ir mokytojus su plaukimo būdo krūtine savybėmis, technikos įsisavinimo ypatumais, startu ir posūkiu, suteikti žinių apie vaiko sveikatos ugdymą ir neformalaus švietimo galimybes Mokytojai dalinsis gerąja patirtimi, aptars atvirą pamoką, diskutuos. Reda Sakalienė

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Vida Paškevičienė

Valentina Keraminienė

2021 04

Metodinė veikla Atvira pamoka “Netradicinis plaukimas”(N.Strazdienė), metodiniai pranešimai “Kaip paruošti vaikus saugiai elgtis prie vandens telkinių” (N.Strazdienė), “Plokščiapėdystės profilaktika ir gydymas” (A.Česnakavičienė) Supažindinti vaikus ir mokytojus su netradiciniais plaukimo būdais, saugiu elgesiu prie vandens, artėjant vasarai, Plokščiapėdystės profilaktika ir gydymu. Mokytojai dalinsis gerąja patirtimi, aptars atvirą pamoką, diskutuos. Reda Sakalienė

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Vida Paškevičienė

Valentina Keraminienė

2021 05

Konsultacijos pradinių klasių mokytojoms “Taisyklingos laikysenos ugdymas ir plokščiapėdystės profilaktika” Suteikti žinių apie pratimus skirtus taisyklingai laikysenai ugdyti ir plokščiapėdystės profilaktikos pratimus Pradinių klasių mokytojos išmoks naujų pratimų skirtų taisyklingai laikysenai ugdyti ir plokščiapėdystės profilaktikos pratimų ir pritaikys savo pamokose Alina Čemierys

2021 06

Baidarių žygis „Į vasarą” Tradiciškai užbaigti mokslo metus, plaukiant baidarėmis ir atrandant naują gražų Lietuvos kampelį. Mokytojai ir kiti VMSC bendruomenės nariai  turės galimybę gyvai ir neformaliai pabendrauti, sveikai ir aktyviai pradėti vasarą. Almida Česnakavičienė

 

Sutrumpinimai:   m. m.     – mokslo metai

VMSC   – Vilniaus moksleivių sveikatos centras