Menu Close

Veiklos sritys

Centro vizija: Vilniaus moksleivių sveikatos centras – įstaiga prieinama kiekvienai šeimai, orientuota į vaikų tikslingą užimtumą, teikianti kokybiškas, profesionalias visuomenės poreikius atitinkančias sveikatinimo paslaugas.

Centro misija: siekti, kad sveika gyvensena ir kūno kultūra taptų prioritetine kasdienio gyvenimo dalimi, propaguoti sveikos gyvensenos principus ir suteikti galimybę visiems (sveikiems ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams) sveikai ir aktyviai praleisti laisvalaikį.

Filosofija: „Nuosaikiai ir laiku užsiiminėjantis fiziniais pratimais žmogus ligą gali įveikti be jokio gydymo“ (Avicena).

Vertybės: Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą ir aukšta kompetencija; Pagarba – tolerancija ir dėmesys kiekvienam; Lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, nuolatinis tobulėjimas; Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendraminčiai ir bendradarbiai.

Veiklos prioritetai:

1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (-si) užtikrinimas;

2. Centro tradicijų puoselėjimas;

3. Saugios ir estetiškos aplinkos formavimas;

4. Centro įvaizdis ir viešieji ryšiai.

Strateginis tikslas:
Sukurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, jaukią ir saugią, įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui prieinamą neformaliojo švietimo įstaigą, teikiančią kokybiškas, tikslingas sveikatinimo ir užimtumo paslaugas.

Veiklos tikslai:
– saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą. Išmokyti vaikus saugiai elgtis vandenyje, padėti jiems išsiugdyti gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius;
– ugdyti tėvų, vaikų ir mokytojų požiūrį į sveiką gyvenseną ir siekti, kad tinkama gyvensena taptų šeimos prioritetu, socialine norma;
– siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, ugdytinių tėvais (globėjais).