Menu Close

Prašymų formos

Prašymas sumažinti mokestį dėl ligos arba kitų svarbių priežasčių (išskyrus vaikų ir tėvų atostogas) – pildomas po vaiko ligos, neatvykimo po saviizoliacijos ar kitų svarbių priežasčių. Turi būti pristatytas į centrą per 10 dienų nuo ligos pabaigos, nepertraukiamai trukusios 14 kalendorinių dienų ar ilgiau.

Prašymas nutraukti sutartį – pildomas norint nutraukti sutartį ir esate visiškai atsiskaitęs už iki sutarties nutraukimo suteiktas neformaliojo švietimo paslaugas. Sutartis nenutraukiama atbuline data.

Prašymas išduoti pažymą – pildomas norint gauti pažymą apie ugdytinio užsiėmimus Vilniaus miesto moksleivių sveikatos centre.

Prašymas pritaikyti nuolaidą – pildomas jei Jums gali būti taikomos sutarties 6 ir 7 punktuose nustatytos lengvatos.

Prašymas grąžinti pinigus