Menu Close

Kaip elgtis mokykloje paskelbus karantiną dėl covid-19

Jei jūsų vaiko mokykloje dėl karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei ugdymas laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotolinis mokymas, prašome neleisti vaiko į Moksleivių sveikatos centro užsiėmimus, laikytis NVSC rekomendacijų. Vaikui nelankant užsiėmimų, užpildykite prašymą nuolaidai dėl ligos ir užpildytą atsiųskite el.paštu rastine@vmsc.lt