Menu Close

Apie mus

VšĮ Vilniaus miesto moksleivių sveikatos centras yra Vilniaus miesto neformaliojo švietimo ugdymo įstaiga, įkurta 1990 m. Centre yra 25 m. 4 takų baseinas ir koreguojančios gimnastikos salė. Šiuo metu sveikatos centro grupes lanko per 1000 Vilniaus miesto vaikų.

Centras yra pelno nesiekianti švietimo, vaikų (jaunuolių) neformaliojo ugdymo įstaiga. Centro veikla orientuota į tikslingą vaikų užimtumą. Jos teikiamos ugdymo (-si) paslaugos nėra visuotinai privalomos, jas ugdytiniai turi galimybę rinktis pagal norą, poreikį, pomėgius savarankiškai ar padedant tėvams ar ugdytojams. Sveikatos centro paslaugos skirtos stiprinti vaikų sveikatą ir fizines galias, tenkinti poreikį judėti, didinti vaikų užimtumą, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Centre laukiami 6–18 m. amžiaus (baseine 7–18m.) vaikai, norintys sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį sportuodami, poilsiaudami, pramogaudami, tobulėdami.

Centras įsipareigoja ugdyti mokinius pagal neformaliojo ugdymo koncepcijoje išvardintus principus ir vaikų poreikius atitinkančias įstaigos parengtas programas. Centras vaikų ugdymą ir švietimą realizuoja per pratybas, renginius, projektus ir kt. veiklą. Pagrindinė ugdymo(si) forma – veikla, įprastai trunkanti metus.

Centro vizija: Vilniaus miesto moksleivių sveikatos centras – įstaiga prieinama kiekvienai šeimai, orientuota į vaikų tikslingą užimtumą, teikianti kokybiškas, profesionalias visuomenės poreikius atitinkančias sveikatinimo paslaugas.

Centro misija: siekti, kad sveika gyvensena ir kūno kultūra taptų prioritetine kasdienio gyvenimo dalimi, propaguoti sveikos gyvensenos principus ir suteikti galimybę visiems (sveikiems ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams) sveikai ir aktyviai praleisti laisvalaikį.

Filosofija: „Nuosaikiai ir laiku užsiiminėjantis fiziniais pratimais žmogus ligą gali įveikti be jokio gydymo“ (Avicena).

Vertybės: Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą ir aukšta kompetencija; Pagarba – tolerancija ir dėmesys kiekvienam; Lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, nuolatinis tobulėjimas; Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendraminčiai ir bendradarbiai.

Veiklos prioritetai:

1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (-si) užtikrinimas;

2. Centro tradicijų puoselėjimas;

3. Saugios ir estetiškos aplinkos formavimas;

4. Centro įvaizdis ir viešieji ryšiai.

Strateginis tikslas:
Sukurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, jaukią ir saugią, įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui prieinamą neformaliojo švietimo įstaigą, teikiančią kokybiškas, tikslingas sveikatinimo ir užimtumo paslaugas.

Veiklos tikslai:
– saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą. Išmokyti vaikus saugiai elgtis vandenyje, padėti jiems išsiugdyti gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius;
– ugdyti tėvų, vaikų ir mokytojų požiūrį į sveiką gyvenseną ir siekti, kad tinkama gyvensena taptų šeimos prioritetu, socialine norma;
– siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, ugdytinių tėvais (globėjais).

KUR KAM KREIPTIS?

    Tėvai ir vaikai susipažinti su centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais gali:

-centro informaciniame stende;

-dėl grupių komplektavimo, darbo laiko, programų pasirinkimo informacija teikiama šioje svetainėje;

-dėl vaikų ugdymo problemų bei kitų klausimų, susijusių su ugdymu, informaciją teikia grupės mokytojas.

– nusiskundimus ar pasiūlymus galima pateikti tiesiogiai centro administracijai arba užpildyti užklausą ČIA.

ĮSTAIGOS PERSONALAS:

Administracija: centro direktorius Vytautas Janušaitis

    pavaduotoja ugdymui Reda Sakalienė – mokytoja metodininkė

    pavaduotoja ūkio reikalams Česlava Kaminskaja

 Centre dirba 9 kvalifikuoti ir atestuoti mokytojai, (1 valandininkas).

Kiti darbuotojai: pastatų priežiūros specialistas, laborantas, sekretoriai, budintys santechnikai, valytojai, rūbininkai.

Moksleivių sveikatos centre vedami seminarai kūno kultūros mokytojams, dalijamasi pedagogine bei profesine patirtimi.

Kiekvieną paskutinį mėnesio užsiėmimą sveikatos centre – atvirų durų dienos. Jų metu ugdytinių tėvai gali stebėti pamokas, mokytojai informuoja apie vaiko pasiekimus, nesėkmes, pataria sveikos gyvensenos klausimais (pandemijos metu atvirų durų dienos nevyksta).