Menu Close

VŠĮ VMSC steigimas

Į Jūsų sutartyje  nurodytą elektroninį paštą buvo išsiųsta informacija dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus moksleivių sveikatos centras veiklos nutraukimo ir likvidavimo bei viešosios įstaigos Vilniaus miesto moksleivių sveikatos centro steigimo ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo.

SVARBU:  Jūsų sudarytos paslaugų teikimo  sutartys 2021-2022 mokslo metams galioja: nebus keičiamos paslaugų teikimo sąlygos, tvarka, programa, kaina, grupė, laikas, mokytojas.

Mokestį už ugdymą prašome mokėti iki einamojo mėnesio 15 dienos į tą pačią sąskaitą:

Nr. LT66 4010 0510 0346 2787, LUMINOR bankas.

Mokant pavedimu būtina nurodyti: „Biudžetinei įstaigai „Skaitlis“ (įstaigos kodas 300035837).

Mokėjimo paskirties skiltyje nurodyti: ugdytinio (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), grupės kodas.

Nesutinkantys būti perkelti ar kilus papildomiems klausimams dėl perkėlimo  į viešąją įstaigą Vilniaus miesto moksleivių sveikatos centrą prašome iki 2021-12-31 dienos pranešti.

Kviečiame susipažinti su pranešime nurodytais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais:

Pranešimas VMSC paslaugų gavėjams

BĮ VMSC likvidavimas 2021-09-15 Nr. 1130

VŠĮ VMSC steigimas 2021-09-15 Nr. 1134

VŠĮ VMSC steigimo pakeitimas 2021-10-27 Nr. 1-1202