Menu Close

1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skyrimas

Kviečiame centro darbuotojus, ugdytinių tėvelius, ir visus norinčius  paremti Vilniaus moksleivių sveikatos centrą, skiriant 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, materialiai parėmusiems mūsų centrą. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti  mokymo(si) aplinkas, stiprinti centro materialinę bazę.

 

Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, Jūs galite 1,2 proc. sumokėto mokesčio sumos pervesti į mūsų ugdymo įstaigos sąskaitą. Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų materialinių išteklių. Šiam tikslui tereikia per VMI elektroninio pajamų deklaravimo sistemą užpildyti formą FR0512. Daugiau…