į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  

Ugdymas » Renginių planas

PATVIRTINTA

Vilniaus moksleivių sveikatos centro direktoriaus Vytauto Janušaičio

2018-........-........ įsakymu Nr. ....

 

VILNIAUS MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS CENTRAS

METODINĖS GRUPĖS RENGINIŲ PLANAS

 

2018-2019 mokslo metai

 

Data

Veiklos pobūdis

Tema

Tikslas

Tikslo įgyvendinimo

vertinimo kriterijai

Organizatorius / vykdytojai

ATVIRA VEIKLA BENDRUOMENEI

2018

10

30

Plaukimo varžybos

(tarpinis, tarpinis sustiprintas, pažengusių lygiai)

„Rudens startas“

Patikrinti vyresnių klasių vaikų pasiekimus, motyvuoti vaikus dirbti, siekiant geresnių rezultatų, pasidžiaugti pasiekimais.

 

Vaikai įvertins savo jėgas, sužinos savo rezultatus, palygins savo ir kitų pasiekimus, įgis motyvacijos tolesnėms treniruotėms.

Organizatorius:

Aurelija Jacevičienė

Valentina Keraminienė

Vykdytojai:

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Vida Paškevičienė

2018

12

27

Tradicinis kalėdinis renginys

„Pasitinkant šventas Kalėdas“

Propaguoti sveiką gyvenseną, aktyvią fizinę veiklą ir suteikti teigiamų emocijų visiems šventės dalyviams. Įtraukti tėvus kaip aktyvius dalyvius į šventės programą.

Bendruomenė įsitrauks į aktyvią sveikatingumo veiklą, bendraus tarpusavyje, patirs teigiamų emocijų.

 

Organizatorius:

Almida Česnakavičienė

Nijolė Strazdienė

Audronė Breimelienė

Alina Čiemerys

Vykdytojai:

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Vida Paškevičienė

Valentina Keraminienė

2019

02

18

Estafečių varžybos salėje

 „Kartu mes stipresni“

Vasaris – sveikatingumo mėnuo. Suteikti vaikams judėjimo džiaugsmo, gerų emocijų, skatinti bendravimą, bendradarbiavimą, mokėjimą dirbti komandoje.

Vaikai pajus komandinę dvasią, bendrą tikslo siekimą, aktyviai leis laisvalaikį, patirs teigiamų emocijų, mokysis laimėti ir garbingai pralaimėti.

Organizatorius:

Almida Česnakavičienė

(salė)

Vida Paškevičienė

(baseinas)

Vykdytojai:

Alina Čiemerys

Audronė Breimelienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Valentina Keraminienė

2019

04

24

Plaukimo varžybos

 

„Aš jau moku plaukti“ ir

„Mano pasiekimai“

Patikrinti pradinių klasių vaikų pasiekimus, mokantis plaukti, motyvuoti vaikus dirbti, siekti geresnių rezultatų, pasidžiaugti pasiekimais.

Patikrinti vyresnių klasių moksleivių pasiekimus, patiems moksleiviams įsivertinti savo rezultatus, palyginti juos su metų pradžios rezultatais.

Sužinosime ir pasidžiaugsime pradinių klasių vaikų pasiekimais, mokantis plaukti, vaikai įgis daugiau motyvacijos dirbti, siekti geresnių rezultatų.

Sužinosime vyresnių klasių vaikų pasiekimus. Moksleiviai įgis daugiau motyvacijos dirbti, siekti geresnių rezultatų.

Organizatorius:

Valentina Keraminienė

Nijolė Strazdienė

Vykdytojai:

Audronė Breimelienė

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Vida Paškevičienė

2019

06

04

Šeimų plaukimo varžybos

 

„Vaikų gynimo diena“

Skatinti bendruomenės aktyvią fizinę veiklą, propaguoti sveiką gyvenseną, šeimų bendravimą.

 

 

 

 

 

 

Tėvai kartu su vaikais dalyvaus plaukimo varžybose, patirs gerų emocijų, bendraus tarpusavyje ir su kitomis šeimomis. Tėveliams bus paskata rinktis aktyvesnį gyvenimo būdą, reguliariai sportuoti.

Organizatorius:

Alina Čiemerys

Aurelija Jacevičienė

Vykdytojai:

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Vida Paškevičienė

Valentina Keraminienė

2019

06

(3 d.)

Ugdytinio asmeninės pažangos ir pasiekimų pažymėjimų įteikimas

„Plaukimo pažymėjimų įteikimas grupėje“

Sužinoti treniruočių baseine metų pasiekimus ir jais pasidžiaugti. Paskatinti vaikus, įteikiant jų pasiektą plaukimo lygį atitinkančius pažymėjimus.

Tėveliai ir vaikai pasidžiaugs savo metų pasiekimais.

Organizatorius:

Vida Paškevičienė

Vykdytojai:

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Valentina Keraminienė

VIEŠINIMAS

2018-2019

Nuotraukos iš renginių internetinėje centro svetainėje Stendas

„Mūsų šventės“

Fotografuoti ir nuotraukomis iš renginių  mūsų internetiniame puslapyje bei stende viešinti centro vykdomą veiklą, skatinti aktyvų laisvalaikį.

Visuomenė  susipažins su centro veikla

Almida Česnakavičienė

2018 –2019

Informacinė sklaida-lankstinukas

Informacija apie VMSC veiklą

Informuoti Vilniaus poliklinikų gydytojus apie VMSC vykdomą sveikatingumo veiklą.

Sužinos apie VMSC vykdomą veiklą.

Audronė Breimelienė

2018 10

Video stendas

„Vasaros įspūdžiai“

Nuotraukomis supažindinti su veikla

birželio mėnesį

Tėvai ir vaikai sužinos apie veiklą vasaros metu

Almida Česnakavičienė

2018 10

Video stendas

„Vasaros stovyklos akimirkos“

Supažindinti tėvus ir vaikus su veikla vasaros stovyklos metu.

Tėvai ir vaikai sužinos apie centro veiklą vasara.

Nijolė Strazdienė

2018

10

Stendas salėje

   Testai

Supažindinti ugdytinius su salėje atliekamais testais .

Vaikai žinos ir mokės atlikti salės testus.

Audronė Breimelienė

2018 10

Video stendas

Vasaros projektinė veikla

„Pažink. Tobulėk. Veik“

Supažindinti su vaikų užimtumo vasaros veikla.

Vaikai ir  tėvai pamatys gražių vasaros stovyklos akimirkų.

Alina Čemierys

2018 11

Stendas salėje

„Testai salėje“

Supažindinti vaikus ir tėvus su asmeninės pažangos vertinimo testais.

Vaikai sužinos ir įsivertins savo lankstumą, jėgą, judamojo aparato būklę, laikyseną. Remiantis testų rezultatais gaus individualias užduotis

Almida Česnakavičienė

2018 11

Video stendas

Vasaros projektinė veikla „Esu pasirengęs vasarai“

Supažindinti vaikus su laisvalaikio pasirinkimo galimybėmis.

Vaikai puikiai praleis laisvalaikį, susipažins su laisvalaikio pasirinkimo galimybėmis.

Valentina Keraminienė

2018 11

Video stendas

Vasaros projektinė veikla „Mano aktyvios atostogos“

Skatinti vaikų norą aktyviai leisti laisvalaikį , mokytis taisyklingai plaukti, bendrauti su bendraamžiais atostogų metu.

Vaikai ir tėveliai sužinos apie centro, vasaros veiklą

Vida Paškevičienė

2019

02

Video stendas

 „Patarimai, kaip tapti puikiais tėvais savo vaikams“

Padėti tėvams priartėti prie savo vaikų emociškai ir dvasiškai juos palaikyti.

Tėvai daugiau sužinos kaip reikia bendrauti su savo vaikais.

Audronė Breimelienė

 

2019 02

Video stendas

„Laikysenos sutrikimo profilaktikos priemonės“

Suteikti žinių tėvams ir vaikams apie laikysenos sutrikimo profilaktikos

 priemones.

Vaikai ir tėvai sužinos apie laikysenos sutrikimo profilaktikos priemones.

Alina Čemierys

2019

03

Stendas salėje

„Kūno padėtys kasdieniniame gyvenime. “

Supažindinti vaikus ir tėvus, kaip reikia stovėti, sėdėti, kelti ir nešti svorį, siekiant išsaugoti sveiką nugarą.

Tėvai ir vaikai sužinos kaip saugoti nugarą nuo traumų ir lėtinių skausmų.

Audronė Breimelienė

2019 04

Video stendas

„Mokausi plaukti su tėveliais“

Rekomenduoti tėveliams kaip patiems pratintis prie vandens ir mokytis plaukti, bei kaip to mokyti vaikus.

Tėveliai sužinos, kaip mokytis plaukti patiems ir padėti to išmokti savo vaikams.

Vida Paškevičienė

2019 04

Video stendas

„Mokėjimas plaukti“

Supažindinti su gyvybiškai svarbiu dalyku – mokėjimas plaukti.

Mokėjimo plaukti naudą supranta visi, bet dėl įvairių priežasčių gana daug žmonių plaukti neišmoksta ir dažnai nė neįsivaizduoja, ką praranda. Stendas padės susipažinti su nauda plaukti.

Valentina Keraminienė

2019 05

Atmintinė apie vasaros veiklą

„Nerk į vasarą“

Įtraukti vaikus į kuo įvairesnę aktyvią sportinę, kūrybinę, pažintinę veiklą.

Padėti vaikams smagiai, turiningai ir sveikai praleisti atostogas

Almida Česnakavičienė

2019 05

Video stendas

„Būk atsargus prie vandens telkinių“

Pateikti informaciją, kaip saugiai elgtis prie atvirų vandens telkinių.

Tėvai ir vaikai sužinos kaip saugiai elgtis prie atvirų vandens telkinių.

Nijolė Strazdienė

2019

05

Atmintinė

„Vasaros veikla“

Įtraukti vaikus į kuo įvairesnę aktyvią sportinę, kūrybinę, pažintinę veiklą.

Padėti vaikams smagiai, turiningai ir sveikai praleisti atostogas.

Audronė Breimelienė

2019

05

Video stendo paruošimas

„Vasaros atostogų belaukiant“

Leisti ugdytiniams ir jų tėvams pasidžiaugti ugdytinių kūrybiškumu, turininga vasaros veikla.

Lankytojai vizualiai susipažins su centre vykdomais vasaros projektais, grožėsis smagiomis akimirkomis, bus pakviesti prisijungti ir išbandyti veiklą.

Aurelija Jacedvičienė

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS

2018–2019

Atviros pamokos tėvams

„Atviros durys“

Supažindinti tėvus su veikla, vaikų pastangomis, pasiekimais, aptarti su tėvais aktualius klausimus.

Tėvai ne tik susipažins su veikla užsiėmimo metu, bet domėdamiesi motyvuos vaiką toliau treniruotis, siekti aukštesnių tikslų.

Reda Sakalienė

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Valentina Keraminienė

Vida Paškevičienė

2018–2019

Naujienų sklaida

„Pasidalinimas naujausia medžiaga iš lankytų seminarų“

Centro metodinėje grupėje

Pasidalinti seminarų medžiaga su kolegėmis, kartu išgirsti jų nuomonę, pastabas.

Kolegės sužinos naujienas iš lankytų seminarų.

Reda Sakalienė

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Valentina Keraminienė

Vida Paškevičienė

2018–2019

Gerosios patirties sklaida,centro mokytojams

„Kolegė kolegei“

Pasidalinti gerąja patirtimi su kolegėmis, kartu išgirsti jų nuomonę, pastabas.

Kolegės, stebėdamos pamoką, sužinos apie naujų pratimų pritaikymą, išsakys pastabas apie jų naudojimą pamokoje.

Reda Sakalienė

Alina Čiemerys

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Aurelija Jacevičienė

Jūratė Bukšnaitienė

Nijolė Strazdienė

Valentina Keraminienė

Vida Paškevičienė

2018 –2019

Praktinis užsiemimas baseine

„Fizinio aktyvumo skatinimas šeimoje“

Propaguoti sveiką gyvenimo būdą, įtraukti tėvelius į švenčių ir renginių programą, skatinti moksleivių ir jų tėvų aktyvumą, norą bendradarbiauti.

Tėveliai aktyviai praleis laiką su savo vaikais,

Vida Paškevičienė

2018 11

Metodinis pranešimas

„Tėvų įtraukimas į vaikų sveikatos ugdymo veiklą“

Supažindinti centro pedagogus su bendravimo su ugdytinių tėvais būdais: kokios galimos poveikio priemonės.

Mokytojai sužinos kokių papildomų priemonių reikėtų, kad tėveliai aktyviau domėtųsi sveikatos ugdymo veikla, patys į ją įsitrauktų ir būtų geru pavyzdžiu savo vaikams.

Aurelija Jacevičienė

2018 11

Respublikinis seminaras kūno kultūros mokytojams

„Joga kūno kultūros pamokoje“

Supažindinti mokytojus su jogos elementų taikymu kūno kultūros pamokoje, jogos nauda moksleiviams

Kūno kultūros mokytojai sužinos jogos naudą, susipažins su jogos taikymo pamokoje galimybėmis

Almida Česnakavičienė

2018 12

Praktinė gerosios patirties sklaida centro mokytojams

„Psichofizinė relaksacija, taikant jogą“

Pasidalinti gerąja patirtimi su kolegėmis, pravesti atvirą jogos pamoką, leidžiant pajusti jos poveikį

Kolegės, dalyvaudamos pamokoje, pajus atpalaiduojantį ir raminantį jogos poveikį tiek kūnui, tiek  protui, išmoks taikyti praktikoje kai kuriuos jogos elementus.

Almida Česnakavičienė

2019

04

 

Respublikinis seminaras kūno kultūros mokytojams

„Pratimų taisyklingai laikysenai taikymas kūno kultūros pamokoje“

Supažindinti mokytojus su pratimais taisyklingai laikysenai ugdyti, naujomis priemonėmis ir jų panaudojimu

 

Audronė Breimelienė

 

2019 06

Baidarių žygis

„Mokytojai irgi plaukia“

Tradiciškai užbaigti mokslo metus, plaukiant baidarėmis ir atrandant naują gražų Lietuvos kampelį.

Mokytojai  turės galimybę pabendrauti, sveikai ir aktyviai pradėti vasarą.

Almida Česnakavičienė

RENGINIAI GRUPĖJE

2018-2019

Pasidalinimas gerąja patirtimi

„Starto ir posūkio mokymas“ (grupėse)

Supažindinti moksleivius su starto ir posūkių atlikimo būdais.

Mokiniai gebės taisyklingai atlikti startą ir posūkius.

Vida Paškevičienė

2018 10

Renginys

„Pirmieji žingsniai vandenyje“ (grupėse)

Skatinti vaikų motyvaciją

mokytis plaukti,

įvertinti savo gebėjimus,

pasiekimus.

Mokiniai sužinos apie plaukimo būdus ir mokysis jais plaukti.

Vida Paškevičienė

2018 10

Pasidalinimas gerąja patirtimi

,,Pamokos ypatumai dirbant su skirtingo fizinio parengtumo vaikais“

Parodyti ugdytiniams bendradarbiavimo, savitarpio pagalbos galimybes, skatinti silpnesniuosius užtikrintai siekti užsibrėžto tikslo, o geriau plaukiantiems vaikams padėti rodyti sektiną pavyzdį.

Ugdytiniai supras, kad siekti užsibrėžtų tikslų lengviau draugiškai dirbant komandoje, bus labiau motyvuoti.

Aurelija Jacevičienė

2018 11

Piešinių paroda

„Sportas mano šeimoje“

Paskatinti jaunesniųjų klasių vaikus kartu su tėvais  aktyviai leisti šeimos laisvalaikį.

Iš piešinių vaikai sužinos, kaip įvairios šeimos aktyviai praleidžia laisvalaikį

Almida Česnakavičienė

2018 12

Žaidimų diena salėje

„Sportuoju žaisdamas“

Paskatinti jaunesniųjų klasių vaikus aktyviai leisti  laisvalaikį. Pamokyti vaikus įvairių judrių žaidimų.

Vaikai sužinos ir išmėgins įvairius judriuosius žaidimus

Almida Česnakavičienė

2018 12

Jogos mėnuo

„Be įtampos“

Vyresniųjų klasių moksleivius supažindinti su joga, jos nauda sveikatai, pašalinant stresą ir įtampą, mokant koncentruotis. Leisti išbandyti tai užsiėmimų metu.

Vyresniųjų klasių moksleiviai mėnesį salėje darys jogą, kad įvertintų jos visapusišką poveikį ne tik kūnui, bet ir protui, išmoktų atsipalaiduoti, atsikratyti įtampos, o prireikus – koncentruotis.

Almida Česnakavičienė

2018 12

Vaikų pamoka

,,Aš – mokytojas“

„Aš galiu sugalvoti pratimus“

Suteikti galimybę vaikams dalyvauti pamokos veikloje.

Vaikams bus suteikta galimybė patiems sugalvoti pratimus ir jais pasidalinti su grupės draugais. Tai paskatins vaikų tarpusavio bendravimą.

Valentina Keraminienė

2019

01

13

Ištvermės plaukimas

„Sausio 13-osios aukoms atminti“

Ugdyti valią ir ištvermę, patriotiškumo jausmus.

Vaikai pagerbs aukas dalyvaudami ištvermės plaukime.

Audronė Breimelienė

2019 02

Neformali pamoka

„Koreguojančios gimnastikos pamoka panaudojant šokių elementus“

Paįvairinti pamoką, suteikiant vaikams išmokti ir panaudoti šokių elementus.

Vaikai patirs gerų emocijų, išmoks naujų šokių elementų.

Alina Čemierys

2019 02 16

Nepriklausomybės dienos plaukimas

„Mūsų vėliavos spalvos“

Ugdyti tautiškumą, pilietiškumą, sąmoningumą.

Specialiai parinktais pratimais ir priemonėmis paminėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Almida Česnakavičienė

Audronė Breimelienė

Valentina Keraminienė

2019 03

Estafetinis plaukimas

„Palenktyniau-kime“

Paįvairinti pamoką, suteikiant vaikams galimybes varžytis

Vaikai dės pastangas dėl komandos, patirs gerų emocijų.

Almida Česnakavičienė

2019 03

Piešinių konkursas salėje

„Piešiniai kojomis“

Ugdyti vaikų kūrybiškumą.

Vaikai stengiasi kūrybiškai atlikti darbą.

Alina Čemierys

2019 03

Renginys grupėse

„Kartu plaukti smagiau“

Renginys grupėse, skatinantis ugdytinių bendravimą per smagią ir aktyvią veiklą.

Sustiprės mokinių motyvacija mokytis plaukti, stengsis bendradarbiauti tarpusavyje, kad pasiektų geriausią rezultatą, džiaugsis bendravimu netradicinėje pamokoje.

Aurelija Jacevičienė

2019 04

Ugdytinių pamoka

Mano užduotys draugams“

Suteikti ugdytiniams galimybę dalyvaut pamokos pravedime.

Skatins ugdytinių bendravimą ir bendradarbiavimą.

Nijolė Strazdienė

2019 04

Žaidimų diena

„Mano mėgstamas žaidimas“

Paįvairinti pamoką suteikiant vaikams galimybes žaisti mėgstamus žaidimus.

Vaikai patirs gerų emocijų, išmoks naujų žaidimų.

Alina Čemierys

2019 05

Aš - mokytojas

„Jei būčiau mokytojas“

Suteikti galimybę vaikams patiems vesti pamoką, pastebėti bei taisyti draugų klaidas, patiems gražiai demonstruoti pratimus

Vaikai pakartos išmoktus pratimus, sukurs naujų, išbandys save mokytojo rolėje.

Almida Česnakavičienė

2019

05

Plaukimo pamoka kartu su mamytėmis

„ Mokau plaukti savo mamą“

Stiprinti tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį. Įtvirtinti įgytas žinias mokant.

Mokiniai įtvirtins įgytas žinias mokydami. Sustiprins ryšį su mamomis.

Audronė Breimelienė

2019

05

Ugdytinio asmeninės pažangos ir pasiekimų pažymėjimų įteikimas

„Plaukimo pažymėjimų įteikimas grupėje“

Sužinoti treniruočių baseine metų pasiekimus ir jais pasidžiaugti. Paskatinti vaikus, įteikiant jų pasiektą plaukimo lygį atitinkančius pažymėjimus.

Tėveliai ir vaikai pasidžiaugs savo metų pasiekimais.

Audronė Breimelienė

2019 05

Vaikų pamoka

„Aš noriu būti mokytoju“

Suteikti galimybę vaikams pravesti pamoką.

Vaikams bus suteiktą galimybę patiems vesti pamoką.

Alina Čemierys

2019 06

Vaikų užimtumo vasarą veikla

„Nerk į vasarą“

Įtraukti vaikus į kuo įvairesnę aktyvią sportinę, kūrybinę, pažintinę veiklą.

Padėti vaikams smagiai, turiningai ir sveikai praleisti atostogas

Almida Česnakavičienė

2019

06

Vaikų užimtumas vasarą

Veikla pagal individualią programą

Įtraukti vaikus į kuo įvairesnę aktyvią sportinę, kūrybinę, pažintinę veiklą.

 

Padėti vaikams smagiai, turiningai ir sveikai praleisti atostogas.

Audronė Breimelienė

 

Sutrumpinimai:   m. m.     – mokslo metai

                                VMSC   – Vilniaus moksleivių sveikatos centras