lt  |  en
Naujienos
"Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vendenyje - 2018"

   Projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2018“ – išskirtinė galimybė
vaikams mokytis plaukti ir elgtis vandenyje specialiai tam pritaikytoje aplinkoje,
prižiūrint kvalifikuotiems mokytojams. Projekto metu buvo sudaryta galimybė į
baseiną atvykti ir atokiau gyvenantiems vaikams, kurių tėveliai neturi galimybės
atvežti savo vaikų į baseiną.

   Projektas truko ištisus mokslo metus. Projekte dalyvavę vaikai priprato prie vandens
aplinkos, išmoko sulaikyti kvėpavimą ir orientuotis po vandeniu, atlikti įkvėpimo ir
iškvėpimo į vandenį pratimus, slinkti ant krūtinės ir nugaros, atlikti šuoliuką į vandenį
nuo bortelio, plūduriuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje, keisti kūno padėtį bei

kitų naudingų įgūdžių. Apie dalyvavimą projekte kiekvienam vaikui primins Lietuvos
plaukimo federacijos pažymėjimas, kuriame nurodyti jo įgyti įgūdžiai.

   Pasibaigus projektui, 2018 m. gegužės 18 d., LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos
baseine vyko baigiamoji plaukimo šventė vaikams – projekto „Mokėk plaukti ir
saugiai elgtis vandenyje – 2018“ dalyviams. Šventės tikslas – skatinti moksleivių, jų
tėvų, bendrojo ugdymo mokyklų ir sporto organizacijų bei rėmėjų bendradarbiavimą,
propaguojant vaikų mokymo plaukti svarbą. Šventės metu buvo įvertinti vaikų
pasiekimai mokantis plaukti.