lt  |  en
COVID - 19

 

 

 

 

 

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

COVID - 19 PREVENCIJA UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

NVSC ALGORITMAI SUSIRGUS COVID - 19

 

Centro darbo organizavimo bei Įstaigos lankymo tvarka

 

Siekdami apsaugoti Vilniaus moksleivių sveikatos Centro darbuotojus           (toliau – Centro) ir lankytojus ekstremaliosios situacijos laikotarpiu  nuo 2020 m. rugsėjo 1d. nustatome Centro darbo organizavimo bei Įstaigos lankymo tvarką, laikantis tokių reikalavimų:

 

2020-2021m.m. užsiėmimus gali lankyti tik tie ugdytiniai, kurie yra priimti į Centrą ir įtraukti į naujai suformuotas grupes. (Informacija dėl priėmimo į VMSC yra www.vmsc.lt

 

Su visais Vilniaus moksleivių sveikatos centrą lankančiais ugdytiniais   

privalo sudarytos ir registruotos mokymosi sutartys 2020–2021  mokslo metams

 

  1. Užsiėmimai vyksta pagal 2020 m. rugpjūčio 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-28 patvirtintą tvarkaraštį. Laikantis grupių izoliacijos principo ugdytiniai privalo nuolatos dalyvauti tos pačios grupės užsiėmime.

  2.  Siekiant išvengti skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, galima kelių minučių paklaida nuo tvarkaraščio, praleidžiant ugdytinius į persirengimo kambarius ir išleidžiant po užsiėmimo.

  3. LABAI SVARBU. Į Centro patalpas ugdytiniai bus įleidžiami grupėmis kas 5 min, tik dėvintys apsaugines veido kaukes ir likus ne daugiau kaip 10 min. iki jų užsiėmimo pradžios.

  4. Siekiant užtikrinti Centro darbuotojų bei lankytojų saugumą, ugdytinius lydintys asmenys į Centro patalpas neįleidžiami. Iškilusius klausimus siūloma spręsti nuotoliniu būdu susisiekus su grupės mokytoju arba paskambinus į Centrą 8(5) 2766729.

  5. Centro darbuotojas pasitinka grupės vaikus (prie lauko durų) ir praleidžia kiekvieną grupę. Kilus įtarimui dėl vaiko sveikatos, bus matuojama temperatūra. Jei atvyko karščiuojantis vaikas (37,3˚C ir daugiau), turintis viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) nedelsiant izoliuojamas, neleidžiama jam dalyvauti užsiėmime, informuojami tėvai bei konsultuojamasi su Karštąja koronoviruso linija 1808 dėl tolimesnių veiksmų.

  6. Jei turite peršalimo simptomų (kosite, čiaudote, sloguojate, turite 37,3oC ir didesnę temperatūrą) ar neseniai turėjote kontaktą su galimai užsikrėtusiu COVID-19 virusu asmeniu, prašome į Centrą nevykti bei  užsiėmimuose nedalyvauti, ir apie tai informuoti savo grupės mokytoją/ar Centro administraciją el. p. rastine@vmsc.lt  arba tel. (8 5) 2766729

  7. Visi į Įstaigą patenkantys asmenys privalo dėvėti veido kaukes, respiratorius ar kitas apsaugines priemones, dezinfekuoti rankas, bei laikytis saugaus 2 metrų atstumo, iki kol šis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (toliau – operacijų vadovas) sprendimas galios.

 

 

 

 

DĖL RANKŲ HIGIENOS REKOMENDACIJŲ LR sveikatos apsaugos ministerijos 2020-02-27 raštas Nr. (10.2.3.4-40)10-1276

     Atsižvelgiant į besikeičiančią naujojo koronoviruso (SARS-CoV-2) sukeliamos užkečiamosios ligos (COVID-19) epidemiologinę situaciją bei tarptautinių organizacijų gaires, teikiame atnaujintą šalių sąrašą, kurios priskiriamos rizikingoms teritorijoms: Kinija, Šiaurės Italija – (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), taip pat Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja ir Singapūras.

     Patiksliname, kad įtariamu atveju laikomas toks atvejis, kai žmogui pasireiškia ūmi kvėpavimo takų infekcija, t. y., jaučiamas bent vienas iš šių simptomų: kosulys, karščiavimas, apsunkintas kvėpavimas, ir 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios atitinka bent vieną iš šių epidemiologinių kriterijų: arba žmogus turėjo artimą sąlytį  su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 atveju, arba keliavo į Kiniją, Šiaurės Italiją, Honkongą, Iraną, Japoniją, Pietų Korėją ir Singapūrą, arba dirbo aplinkoje, kurioje buvo gydomi asmenys, sergantys COVID-19.

     Atkreipiame dėmesį, kad teritorijų, kuriose vyksta COVID-19 plitimas visuomenėje, sąrašas, keičiantis epidemiologinei situacijai, bus atnaujintas ir skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapyje http://sam.lrv.lt/koronavirusas.